18. ACI Dětská rally

Dětská rally 2021

Kdy: 5. listopadu 2021

Kde: Výstaviště Lysá nad Labem a okolí

18. ročník soutěže se zaměřením na bezpečnost silničního provozu

webdnes.cz
®2013, promotympraha.cz