DĚTSKÁ RALLY

Dětská rally s podtitulem Děti a bezpečnost silničního provozu a je určena především dětem z dětských domovů.

Jde o volný „závod“ cca deseti posádek osobních automobilů.

Posádku tvoří řidič vozidla s řidičským oprávněním skupiny B a tři spolujezdci – děti do 15 let (předškolák, žák prvního stupně a žák druhého stupně). Spolujezdec na předním sedadle vedle řidiče musí být starší dvanácti let a vyšší nežli 150 cm. Kromě zábavy pro děti, které nemají vlastní rodinu a jsou v péči vychovatelů dětských domovů (pro většinu z nich to je první svezení v autě), je hlavním posláním tohoto závodu především poučení o pravidlech a bezpečnosti silničního provozu. Soutěžící posádky dostanou speciální mapy a pomůcky, díky kterým mohou svého řidiče navigovat.

Dále posádky při zastávkách na kontrolních stanovištích (Městská policie, ČČK, Policie ČR, HZS, Vojenská akademie apod.) plní různé úkoly zaměřené na toto téma (jízda na dopravním hřišti, písemné testy znalostí problematiky bezpečnosti silničního provozu, praktické zkoušky poskytování první pomoci, řazení jednotlivých úkonů při zajištění autonehody, navigace „slepého“ řidiče, doplnění povinné výbavy jízdního kola apod.).

Během jízdy řidič vozidla vzorně dodržuje pravidla silničního provozu a svým spolujezdcům zdůvodňuje své chování při řízení vozidla. Tím přirozenou cestou tato pravidla vysvětluje.

Posádky soutěží o hodnotné ceny, které věnují partneři tohoto „závodu“. 

Odeslat poptávku

webdnes.cz
®2013, promotympraha.cz