Štědrý benefiční večer o Škaredé středě

Štědrý benefiční večer o Škaredé středě pod patronací paní Marty Kubišové

Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem v roce. Předchází jim takzvaný Svatý týden, o němž se připomínají jednotlivé události probíhající před Ježíšovým vzkříšením. Mezi ně patří například Ježíšův příchod do Jeruzaléma, Poslední večeře nebo ukřižování. Každý z těchto dnů má svůj specifický název a jsou s ním spjaty rozličné (nejen křesťanské) tradice.

Škaredá středa získala svůj název na základě škaredého výrazu Jidáše Iškariotského, který se tento den mračil (škaredil) na Ježíše. Téhož večera pak nabídl velekněžím, že za peníze Ježíše zradí. www.biblenet.cz

Pořadatelé se rozhodli tento „škaredý“ den polepšit štědrým benefičním večerem s cílem pomoci klientům organizace DOBRÝ SKUTEK a podpořit organizaci ADVENTOR.

Kdy:           17. dubna 2019

Kde:           Kostel sv. Šimona a Judy v ulici U Milosrdných na Starém Městě. Jako jediný z pražských kostelů je zasvěcen Ježíšově apoštolské dvojici sv. Šimona Horlivce a Judy Tadeáše

V kolik:      19 – 24 hodin

Cíl:              Získat finanční prostředky

minimální cílová částka 300.000 Kč

Kam přispět:

Adventor o.s., https://www.adventor.org/skaredastreda2019

Dobrý skutek, www.dobryskutek.cz/klient/stedry-beneficni-vecer

Většina autistických dětí nikdy nespala mimo domov.  Prázdniny pro ně a jejich rodiče jsou nejen úlevou od školy, ale také otázkou, jak budou děti trávit léto. Pro děti bez handicapu je nabídka prázdninových aktivit široká, ne však pro autistické děti.

Každé autistické dítě je jiné, každé má své individuální potřeby, zvláštnosti, rituály, slabiny i přednosti a nadání.

Díky táboru mohou tyto děti strávit týden či dva mimo domov a zažít něco, co by jinak zažít nemohly. Letní pobyt dá dětem něco nového – zajímavě strávený čas mimo obvyklé prostředí, kde se mohou leccos nového naučit. Zkušenosti z tábora jim mohou pomoci navazovat kontakty s ostatními, lépe zvládat pobyt ve škole i jinde včetně náročných situací, přiblíží se samostatnosti a možná v sobě objeví nové kvality. Po celou dobu je tým odborníků připraven se postarat o organizaci a pomoci každému dítěti na spektru autismu se vším, co může potřebovat.

V neposlední řadě tábor pomůže i rodičům, a to i když děti na tábor doprovodí - protože „o děti je postaráno“, dostanou příležitost nabrat síly a zároveň se mohou na tematických workshopech a přednáškách dozvědět novinky ze světa autismu.

Organizace Adventor o. s. nejenže spolupořádá celý večer, je zároveň i jedním z příjemců pomoci: terapeutická místnost v Komunitním centru KOPEC v Ječné ulici v Praze prodělává těžké časy, protože tam silně zatéká a nemůže nyní plnit svůj účel terapeutické práce
s klienty. Příčiny zatékání sice byly odstraněny, ale místnost nyní vůbec nelze používat. Terapie prozatím probíhají v omezené míře v jiných částech centra za cenu uskromnění jiných aktivit, proto je třeba místnost co nejdříve zprovoznit - opatřit novou omítkou
a dveřmi, aby se život Komunitního centra vrátil do správných kolejí.

Určitě si rezervujte volno na večer 17. dubna 2019, abyste nepropásli jedinečnou příležitost vystoupení úžasného šestnáctiletého pianisty Denise Szalbota a ostatních zajímavých hostů, budete se též moci zúčastnit výjimečné aukce uměleckých předmětů včetně pozoruhodných obrazů malovaných umělci na spektru autismu, které představí partnerská organizace Adventor o. s., www.adventor.org jako profilovou výstavu „Svět jinýma očima“.

 

JAK POMOCI


Kontakt

Petr Kotek

tel. 608 960 111

e-mail: petr.kotek@promotympraha.cz